Fototafel 6
1-3 Quinqueloculina cuvierina d’Orbigny, (1cm = 100 µm bzw. 150 µm).
4-6 Quinqueloculina sp., Seite 30 (1cm = 100 µm bzw. 175 µm).
10-11 Quinqueloculina philippinensis Cushman, Seite 31 (1cm = 100 µm)..